Günümüzün rekabetçi dünyasında bilgiye hızlı ve gerektiği anda ulaşılabilmesi büyük önem kazanmıştır.Bilgiye hızlı ve gerektiği anda ulaşılabilmesi ancak güçlü ve güvenilir bir bilgi işlem altyapısı ile mümkün olabilmektedir.

Bilgi İşlem Altyapısı
Bu olgunun bilincinde olan şirketimizin bilgi işlem altyapı yatırımları sürekli olarak devam etmektedir.Türkiye ve yurtdışında sürekli olarak büyüyen şirketimizin, yeni açılan şubeler ve şirketlerimizin bilgi işlem ihtiyaçlarına cevap verebilmek için bilgi işlem departamımız son teknolojileri yakından takip etmekte ve ihtiyaç duyulan sistemleri hızlı bir şekilde uygulamaya almaktadır.
Şirketimizde birçok sistem ve teknoloji kullanılmaktadır.Bunları aşağıdaki başlıklar altında inceleyebiliriz.

İletişim:
-Türkiye içinde bulunan şubelerimizle bağlantımızı sağlayan data hatlarımız frame relay teknoljisini kullanmaktadır.Bu iletişimi kapılı devre internet olarak düşünebiliriz.Ayrıca yurtiçi şubelerimizde frame relay hatlarımızın kesilmesi durumunda yedek olarak kullanılması için ADSL internette bulunmaktadır.Yurtdışı şirketlerimiz ise merkeze ADSL internet üzerinden vpn olarak adlandırdığımız şifreli bağlantı üzerinden bağlanmaktadırlar.
-Şirket merkezimizde çeşitli amaçlar için 4 adet internet bağlantısı kullanılmaktadır.

Güvenlik:
-Internete bağlanıldığı zaman güvenliğin sağlanması için bu internet bağlantılarında firewall olarak adlandırdığımız güvenlik duvarları bulunmaktadır.
-Şirketimiz bilgisayarlarında virüslerden korunmak için her gün güncellenen anti-virüs yazılımlarımız yüklüdür.
-İstenmeyen reklam içerikli e-postları engellemek için sistemimiz bulunmaktadır.

Afet Kurtarma Merkezi (AKM):

Hızlı bir şekilde gelişmekte olan teknoloji dünyasındaki yeniliklere ve geleceğe yaptığımız yatırım büyük ölçüde devam etmekteyken, buna bağlı olarak, şirketimize gerekli olan tüm verilerin ciddi bir şekilde korunması gerekliliği doğmuştur. Doğal afetler, yangın, su baskınları vs. gibi olaylardan teknolojik yapımızı koruyabilmek için “Afet Kurtarma Merkezi” mizi devreye aldık. Bu sistemin yapısı, herhangi bir olayda ana yapının işleyemez hale gelmesi durumunda devreye girerek hem verinin korunmasını hemde sistemin kesintisiz olarak işleme devam etmesini sağlamaktadır. Böylece hem iş kaybı hemde veri kaybı azami ölçüde engellenmiş olmaktadır.

Yazılım:
-Cargomax: Şirketin bütün iş süreçlerinin üzerinden yürütüldüğü ERP(enterprise resource planning) olarak adlandırılan yazılımlar bütünüdür.Bu program sayesinde şirkete ait tüm bilgiler tek merkezde tutulmaktadır.Her departman kendi iş süreçleri ile ilgili bilgileri sisteme işlemektedir.Bu bilgiler istenilen anda çeşitli raporların oluşturulabilmesini sağlamakta ,bu raporlar iş süreçlerinin geliştirilmesi ve daha verimli hale getirilebilmesi için kullanılmaktadır.Cargomax sistemi teknolojisi web tabanlı olduğundan herhangi bir ek yazılım gerektirmeden Internet Explorer üzerinden çalışmaktadır.Yurtiçi şubelerimiz ve yurtdışı şirketlerimiz programı internet üzerinden kullanabilmektedir.
-Lotus: Lotus sistemi şirket içi , şirket dışı e-posta iletişimimizi sağladığımız yazılımdır.Lotus üzerinde uygulamada geliştirilebilmektedir.Şirketimizde ihtiyaçlar doğrultusunda yazılmış bir çok uygulama lotus üzerinde çalışmaktadır.

-Lotus: Lotus sistemi şirket içi , şirket dışı e-posta iletişimimizi sağladığımız yazılımdır.Lotus üzerinde uygulamada geliştirilebilmektedir.Şirketimizde ihtiyaçlar doğrultusunda yazılmış bir çok uygulama lotus üzerinde çalışmaktadır.

-Fax Sunucusu: Şirkete gelen ve giden faxların elektronik ortamda yapılmasını sağlayan sistemdir.Lotus sistemi ile entegre çalışan sistem sayesinde faxlar kullanıcların mail kutularına otomatik olarak düşmektedir.

-Araç Takip Sistemleri: Yurtiçi ve yurtdışı araçlarımızın tamamında yeni nesil GSM-GPS tabanlı araç takip sistemleri bulunmaktadır.Bu sistemler sayesinde anlık olarak araçların konumları sorgulanabilmekte ve ayrıca geriye yönelik araç hareket raporları alınabilmektedir.
Bilgi işlem departmanının başlıca görevleri bahsi geçen sistemleri işletmek,geliştirmek ve sorunsuz çalışmasını sağlayacak tedbirleri almaktır.
Bilgi işlem departmanının başlıca görevleri bahsi geçen sistemleri işletmek, geliştirmek ve sorunsuz çalışmasını sağlayacak tedbirleri almaktır.