Günümüzün rekabetçi dünyasında bilgiye hızlı ve gerektiği anda ulaşılabilmesi büyük önem kazanmıştır.Bilgiye hızlı ve gerektiği anda ulaşılabilmesi ancak güçlü ve güvenilir bir bilgi işlem altyapısı ile mümkün olabilmektedir.

Bilgi İşlem Altyapısı
Bu olgunun bilincinde olan şirketimizin bilgi işlem altyapı yatırımları sürekli olarak devam etmektedir.Türkiye ve yurtdışında sürekli olarak büyüyen şirketimizin, yeni açılan şubeler ve şirketlerimizin bilgi işlem ihtiyaçlarına cevap verebilmek için bilgi işlem departamımız son teknolojileri yakından takip etmekte ve ihtiyaç duyulan sistemleri hızlı bir şekilde uygulamaya almaktadır.
Şirketimizde birçok sistem ve teknoloji kullanılmaktadır.Bunları aşağıdaki başlıklar altında inceleyebiliriz.

İletişim:
-Türkiye içinde bulunan şubelerimizle bağlantımızı sağlayan data hatlarımız frame relay teknoljisini kullanmaktadır.Bu iletişimi kapılı devre internet olarak düşünebiliriz.Ayrıca yurtiçi şubelerimizde frame relay hatlarımızın kesilmesi durumunda yedek olarak kullanılması için ADSL internette bulunmaktadır.Yurtdışı şirketlerimiz ise merkeze ADSL internet üzerinden vpn olarak adlandırdığımız şifreli bağlantı üzerinden bağlanmaktadırlar.
-Şirket merkezimizde çeşitli amaçlar için 4 adet internet bağlantısı kullanılmaktadır.

Güvenlik:
-Internete bağlanıldığı zaman güvenliğin sağlanması için bu internet bağlantılarında firewall olarak adlandırdığımız güvenlik duvarları bulunmaktadır.
-Şirketimiz bilgisayarlarında virüslerden korunmak için her gün güncellenen anti-virüs yazılımlarımız yüklüdür.
-İstenmeyen reklam içerikli e-postları engellemek için sistemimiz bulunmaktadır.

Afet Kurtarma Merkezi (AKM):

Hızlı bir şekilde gelişmekte olan teknoloji dünyasındaki yeniliklere ve geleceğe yaptığımız yatırım büyük ölçüde devam etmekteyken, buna bağlı olarak, şirketimize gerekli olan tüm verilerin ciddi bir şekilde korunması gerekliliği doğmuştur. Doğal afetler, yangın, su baskınları vs. gibi olaylardan teknolojik yapımızı koruyabilmek için “Afet Kurtarma Merkezi” mizi devreye aldık. Bu sistemin yapısı, herhangi bir olayda ana yapının işleyemez hale gelmesi durumunda devreye girerek hem verinin korunmasını hemde sistemin kesintisiz olarak işleme devam etmesini sağlamaktadır. Böylece hem iş kaybı hemde veri kaybı azami ölçüde engellenmiş olmaktadır.