incoterms_img_1
ICC (International Chamber Of Commerce) Uluslararası Ticaret Odaları Birliği, Türkiye’nin de taraf olduğu uluslararası ticaretin alcı, satıcı ve nakliyeci açısından risk ve sorumluluklarını tarif eden bir kurumdur. Uluslararası ticaret, bu odanın belirlediği kurallar çerçevesinde gerçekleşir. Bu kurum, alıcı ile satıcı arasında yapılan ticarette malın teslim şekli ile ilgili olasılıkları genel başlıklar altında toplamıştır.

Bu teslim şekilleri, INCOTERMS’ler olarak adlandırılır. Yeni bin yıla girerken INCOTERMS’ler bu kurum tarafından INCOTERMS 2000 (2000 International Commercial Terms) adı altında revize edilmiştir. Türkiye bu konvansiyona taraf olduğu için nakliyeciniz veya yurtdışı müşterinizle düşeceğiniz anlaşmazlıklarda yargının vereceği kararlar da INCOTERMS 2000 çerçevesinde gerçekleşecektir.
Bu yazıda, INCOTERMS 2000’in başlıklar halinde alıcı ve satıcı yükümlülükleri karşılaştırılarak konunun anlaşılır bir şekilde aktarılması amaçlanmıştır.

Başa Dön

1- EXWORKS (İŞYERİNDE TESLİM)

Bu teslim şeklinde satıcı, alıcının mallarını kendi mülkü veya belirlenen başka bir yerde (fabrika, depo v.s.) ihracat gümrüğünü yapmadan ve bir araca yüklemeden teslim eder. Bu tip teslimde satıcı masraf ve sorumluluğu minimum düzeyde iken, alıcı maksimum düzeyde masraf ve sorumluluğu ve bu sorumluluktan doğan riskleri üstlenir. Satıcının, sorumluluğundan kaynaklanan risk malın alıcı veya temsilcisi aracına yüklemeye başlandığı anda biter. Satıcı, sorumluluğunda olmamasına rağmen eğer taraflar satış sözleşmesine koyarlarsa satıcı malı araca yükler. Ancak, malın araca yüklenmesi esasında doğabilecek kayıp ve hasar riskleri alıcıya aittir.

A) Satıcının Yükümlülükleri:
A1) Malların Kontrata Uygunluğu: Satıcı, satış sözleşmesinde belirtilen özellikteki malları ve faturayı alıcıya vermelidir.
A2) Lisanslar, Yetkiler Ve Formaliteler: Satıcı, alıcıya daha sonra gereksinim duyabileceği riskler, talepler, masraflar ve resmi ve resmi olmayan ihracat belgelerini sağlamalıdır.
A3) Taşıma Ve Sigorta Sözleşmesi: Her ikisi bakımından sorumluluğu yok.
A4) Teslimat: Satıcı, satış sözleşmesinde belirtilen tarihte eğer satış sözleşmesinde aksi belirtilmemiş ise yüklemeden alıcının yönetimine teslim etmelidir.
A5) Risklerin Üstlenilmesi: Satıcı, B5 maddesindeki açıklamalar çerçevesinde malların A4 maddesine uygun bir şekilde teslimatı yapılana kadar bütün riskleri taşır.
A6) Masrafların Paylaşımı: B6 maddesinin koşullarına bağlı olarak, A4 çerçevesinde teslimat yapılana kadar bütün masrafları ödemek zorundadır.
A7) Alıcının Bilgilendirilmesi: Malların ne zaman ve nerede yükleneceğine dair bilgiyi alıcıya vermelidir.
A8) Dağıtım Kanıtı Ve Nakliye Belgesi: Bir yükümlülüğü yok.
A9) Kontrol, Paketleme, Etiketleme: Satıcı, malların alıcı yönetimine verilmesi için gerekli olan kontrollere ilişkin masrafları (Kalite kontrolü, ölçme, tartma v.s.) ödemelidir.
A10) Diğer Yükümlülükler: Satıcı, alıcıya daha sonra karşılaşabileceği riskleri, harcamaları azaltacak ve herhangi bir ülkeden transit geçebilmesini sağlayacak belge ve dökümanları vermelidir.

B) Alıcının Yükümlülükleri:
B1) Ödemenin Yapılması: Satış sözleşmesinde belirtilen ödeme yapılmalıdır.
B2) Lisanslar, Yetkiler Ve Formaliteler: Malların ihracat ve ithalat gümrük işlemleri sırasındaki risk ve harcamalar alıcıya aittir.
B3) Taşıma Ve Sigorta Sözleşmeleri: Her ikisi bakımından sorumludur.
B4) Teslim Alma: Mallar A4, A7 ve B7 kurallarına uygun dağıtıldığında teslim alınmalıdır.
B5) Risklerin Üstlenilmesi: Alıcı, malların kayıp ve hasar riskinden A4 maddesi gereği teslim aldıktan sonra sorumludur.
B6) Masrafların Paylaşımı: Alıcı, malları teslim aldıktan sonra bütün masrafları, ihracat gümrük işlemleri için gerekli masrafları ve satıcının A2 maddesi çerçevesinde yaptığı masrafları karşılar.
B7) Satıcının Bilgilendirilmesi: Alıcı, malların ne zaman ve nerede teslim alınacağı bilgisini önceden satıcıya bildirmelidir.
B8) Teslimat Onayı Ve Nakliyat Bilgileri: Alıcı, satıcıya malları teslim aldığına dair bir belge sunmalıdır.
B9) Malların Denetlenmesi: Yükleme öncesi mallara yapılan denetimlerin masraflarını ödemelidir.
B10) Diğer Yükümlülükler: Alıcı, A10 da belirtilen belgeler için bütün masrafları ödemelidir.

Başa Dön

2- FCA (NAKLİYECİ TESLİMİ)

FCA satıcının, malları alıcının belirlediği nakliyeciye ihracat gümrük işlemleri yapılmış bir şekilde teslimi olarak bilinir. Teslimat için seçilen yerin, malların boşaltılması ve yüklenmesine uygun yerler olması zorunluluğu vardır. Eğer teslimat ihracatçının yerinde (fabrika, depo veya işyeri) olursa, ihracatçı yüklemeden sorumlu olacaktır. Ancak teslimat başka bir yere olursa ihracatçı malların boşaltılmasından sorumlu olmayacaktır. Bu teslim şekli çok çeşitli taşıma alternatiflerinin olduğu durumlarda kullanılır. Nakliyeci taşıma sözleşmesinde yer alan, taşıma işini hava, kara, deniz, tren veya bunların hangi kombinasyonlarına göre taşınmasını gerçekleştiren kişidir.

A) Satıcının Yükümlülükleri:
A1) Malların Kontrata Uygunluğu: Satıcı, satış sözleşmesinde belirtilen özellikleri malları ve faturayı alıcıya vermelidir.
A2) Lisanslar, Yetkiler Ve Formaliteler: Satıcı, malların ihracı için gerekli izinleri almalı ve gümrük işlemlerini yapmalı masraflarını ödemelidir.
A3) Taşıma Ve Sigorta Sözleşmesi: Taşıma sözleşmesi bakımından bir yükümlülük olmamakla birlikte alıcı tarafından istenirse, satıcı, nakliye için alıcının risk ve masrafları üstlendiği kurallar çerçevesinde sözleşme yapabilir. Sigorta ile ilgili her hangi bir yükümlülüğü yok.
A4) Teslimat: Satıcı, malları nakliyeciye veya alıcının görevlendirdiği birine satış sözleşmesinde belirlenen yer ve tarihte teslim etmelidir.
A5) Risklerin Üstlenilmesi: Satıcı, Malların A4 maddesine uygun bir şekilde teslimatı yapılana kadar bütün riskleri taşır.
A6) Masrafların Paylaşımı: A4 çerçevesinde teslimat yapılana kadar bütün masrafları ödemelidir.
A7) Alıcının Bilgilendirilmesi: Satıcı, alıcıya A4 çerçevesinde malları teslim ettiği bilgisini vermelidir. Eğer zamanında ve doğru yerde teslimat yapılmamışsa alıcı bilgilendirilmelidir.
A8) Teslimat Onayı ve Nakliye Belgeleri: Satıcı A4 çerçevesinde yapmış olduğu mal teslimatının kanıtını sunmak zorundadır.
A9) Kontrol, Paketleme, Etiketleme: Satıcı, malların alıcı yönetimine verilmesi için gerekli olan kontrollere ilişkin masrafları (Kalite kontrolü, ölçme, tartma v.s.) ödemelidir.
A10) Diğer Yükümlülükler: Satıcı, alıcıya daha sonra karşılaşabileceği riskleri, harcamaları azaltacak ve herhangi bir ülkeden transit geçebilmesini sağlayacak belge ve dökümanları vermelidir.

B) Alıcının Yükümlülükleri:
B1) Ödemenin Yapılması: Satış sözleşmesinde belirtilen ödeme yapılmalıdır.
B2) Lisanslar, Yetkiler Ve Formaliteler: Malların ithalat gümrük işlemleri sırasındaki risk ve harcamalar alıcıya aittir.
B3) Taşıma Ve Sigorta Sözleşmeleri: Eğer satış kontratına, satıcının anlaşma yapacağı konmadı ise, Belirlenen yerden malların alınması için bir nakliye sözleşmesi yapmak durumundadır. Sigorta sözleşmesi yapma zorunluluğu yoktur.
B4) Teslim Alma: Mallar A4, A7 ve B7 kurallarına uygun dağıtıldığında teslim alınmalıdır.
B5) Risklerin Üstlenilmesi: Alıcı, malların kayıp ve hasar riskinden A4 maddesi gereği teslim aldıktan sonra sorumludur.
B6) Masrafların Paylaşımı: Alıcı, malların ihracat gümrük işlemleri yapılmış .bir şekilde teslim aldıktan sonra bütün masrafları ödemek durumundadır.
B7) Satıcının Bilgilendirilmesi: Alıcı, malların ne zaman ve nerede teslim alınacağı bilgisini önceden satıcıya bildirmelidir.
B8) Teslimat Onayı Ve Nakliyat Bilgileri: Alıcı, satıcıya malları teslim aldığına dair bir belge sunmalıdır.
B9) Malların Denetlenmesi: Yükleme öncesi mallara yapılan denetimlerin masraflarını ödemelidir.
B10) Diğer Yükümlülükler: Alıcı A10 da belirtilen belgeler için bütün masrafları ödemelidir.

Başa Dön

3- FAS (GEMİNİN BORDASINDA TESLİM)

FAS, satıcının malları ihracat gümrük işlemlerini yapmış bir şekilde daha önce belirlenmiş limanda malların gemi doğrultusunda rıhtıma veya mavnaya teslim etmesidir. Bunun anlamı alıcının limandaki yere yerleştirme işlemi bittikten sonra masrafları üstleneceğidir. Daha önceki inceterms versiyonunda alıcı ihracat gümrük işlemlerini yapmakta olduğuna dikkat edilmelidir. Bu terim sadece deniz ve karasuyu taşımacılığında kullanılabilir.

A) Satıcının Yükümlülükleri:
A1) Malların Kontrata Uygunluğu: Satıcı, satış sözleşmesinde belirtilen özellikteki malları faturayı alıcıya vermelidir.
A2) Lisanslar, Yetkiler Ve Formaliteler: Satıcı, malların ihracı için gerekli izinleri almalı, gümrük işlemlerini yapmalı ve masraflarını ödemelidir.
A3) Taşıma Ve Sigorta Sözleşmesi: Taşıma ve sigorta sözleşmeleri bakımından bir yükümlülüğü yok.
A4) Teslimat: Satıcı, teslim edeceği malları belirlenen limandaki yükleme yapılacak geminin yanına, kararlaştırılan tarihte ve limanın gümrük yönemelikleri çerçevesinde teslim etmelidir.
A5) Risklerin Üstlenilmesi: Satıcı, Malların A4 maddesine uygun bir şekilde teslimatı yapılana kadar bütün riskleri taşır.
A6) Masrafların Paylaşımı: A4 çerçevesinde teslimat yapılana kadar, ihracat gümrük masrafları dahil bütün masrafları ödemelidir.
A7) Alıcının Bilgilendirilmesi: Satıcı, alıcıya A4 çerçevesinde malları teslim ettiği bilgisini vermelidir. Eğer zamanında ve doğru yerde teslimat yapılmamışsa alıcı bilgilendirilmelidir.
A8) Teslimat Onayı ve Nakliye Belgeleri: Satıcı, kendi yaptığı masraflarla A4 çerçevesinde yaptığı mal teslimatının kanıtını alıcıya sunmak zorundadır.
A9) Kontrol, Paketleme,Etiketleme: Satıcı, malların alıcı yönetimine verilmesi için gerekli olan kontrollere ilişkin masrafların (Kalite kontrolü, ölçme, tartma v.s.) ödemelidir.
A10) Diğer Yükümlülükler: Satıcı, alıcıya daha sonra karşılaşabileceği riskleri, harcamaları azaltacak ve herhangi bir ülkeden transit geçebilmesini sağlayacak belge ve dökümanları vermelidir.

B) Alıcının Yükümlülükleri:
B1) Ödemenin Yapılması: Satış sözleşmesinde belirtilen ödeme yapılmalıdır.
B2) Lisanslar, Yetkiler Ve Formaliteler: Malların ithalat gümrük işlemleri sırasındaki risk ve harcamalar alıcıya aittir.
B3) Taşıma Ve Sigorta Sözleşmeleri: Alıcı belirlenen gemiden malların nakliyesi için bir nakliye sözleşmesi imzalamalıdır. Sigorta yaptırma zorunluluğu yoktur.
B4)Teslim Alma: Mallar A4 kurallarına uygun dağıtıldığında teslim alınmalıdır.
B5) Risklerin Üstlenilmesi: Alıcı, malların kayıp ve hasar riskinden A4 maddesi gereği teslim aldıktan sonra sorumludur.
B6) Masrafların Paylaşımı: Alıcı, malların ihracat gümrük işlemleri yapılmış bir şekilde teslim aldıktan sonra bütün masrafları ödemek durumundadır.
B7) Satıcının Bilgilendirilmesi: Alıcı, malların hangi limandaki gemide ne zaman teslim alınacağı bilgisini önceden satıcıya bildirmelidir.
B8) Teslimat Onayı Ve Nakliyat Bilgileri: Alıcı, satıcının malları teslim ettiğine dair belgeyi kabul etmelidir.
B9) Malların Denetlenmesi: Yükleme öncesi mallara yapılan denetimlerin masraflarını ödemelidir.
B10) Diğer Yükümlülükler: Alıcı A10 da belirtilen belgeler için bütün masrafları ödemelidir.

Başa Dön

4- FOB (GÜVERTEDE TESLİM)

FOB’un anlamı satıcının malları belirlenen limandaki belirlenen gemiye yüklendikten sonra teslim ettiği şekildir. Bu terimde de satıcının mallar için bütün ihracat gümrük işlemlerini tamamlamış olması gerekir.

A) Satıcının Yükümlülükleri:
A1) Malların Kontrata Uygunluğu: Satıcı, satış sözleşmesinde belirtilen &ououml;zellikteki malları ve faturayı alıcıya vermelidir.
A2) Lisanslar, Yetkiler Ve Formaliteler: Satıcı, malların ihracı için gerekli izinleri almalı, gümrük işlemlerini yapmalı ve masraflarını ödemelidir.
A3) Taşıma Ve Sigorta Sözleşmesi: Taşıma ve sigorta sözleşmeleri bakımından bir yükümlülüğü yoktur.
A4) Teslimat: Satıcı, teslim edeceği malları belirlenen limandaki yükleme yapılacak gemiye, kararlaşırılan tarihte ve limanın gümrük yönetmelikleri çerçevesinde teslim etmelidir.
A5) Risklerin Üstlenilmesi: Satıcı, Malların A4 maddesine uygun bir şekilde teslimatı yapılana kadar bütün riskleri taşır.
A6) Masrafların Paylaşımı: A4 çerçevesinde teslimat yapılana kadar, ihracat gümrük masrafları ve liman masrafları dahil masrafları ödemelidir.
A7) Alıcının Bilgilendirilmesi: Satıcı, alıcıya A4 çerçevesinde malları teslim ettiği bilgisini vermelidir. Eğer zamanında ve doğru yerde teslimat yapılmamışsa alıcı bilgilendirilmelidir.
A8) Teslimat Onayı ve Nakliye Belgeleri: Satıcı, kendi yaptığı masraflarla A4 çerçevesinde yaptığı mal teslimatının kanıtını alıcıya sunmak zorundadır.
A9) Kontrol, Paketleme, Etiketleme: Satıcı, malların alıcı yönetimine verilmesi için gerekli olan kontrollere ilişkin masrafları (Kalite kontrolü, ölçme, tartma v.s.) ödemelidir.
A10) Diğer Yükümlülükler: Satıcı, alıcıya daha sonra karşılaşabileceği riskleri, harcamaları azaltacak ve herhangi bir ülkeden transit geçebilmesini sağlayacak belge ve dökümanları vermelidir.

B) Alıcının Yükümlülükleri:
B1) Ödemenin Yapılması: Satış sözleşmesinde belirtilen ödeme yapılmalıdır.
B2) Lisanslar, Yetkiler ve Formaliteler: Malların ithalat gümrük işlemlerinin yapılması ve bundan kaynaklanabilecek risk ve harcamalar alıcıya aittir.
B3) Taşıma Ve Sigorta Sözleşmeleri: Alıcı belirlenen gemiden malların nakliyesi için bir nakliye sözleşmesi imzalamalıdır. Sigorta yaptırma zorunluluğu yoktur.
B4) Teslim Alma: Mallar A4 kurallarına uygun dağıtıldığında teslim alınmalıdır.
B5) Risklerin Üstlenilmesi: Alıcı, malların kayıp ve hasar riskinden A4 maddesi gereği teslim aldıktan sonra sorumludur.
B6) Masrafların Paylaşımı: Alıcı, malların ihracat gümrük işlemleri yapılmış bir şekilde teslim aldıktan sonra gemi navlunu ve varış yerindeki masraflar dahil bütün bütün masrafları ödemek durumundadır.
B7) Satıcının Bilgilendirilmesi: Alıcı, malların hangi limandaki gemide ne zaman teslim alınacağı bilgisini açık olarak önceden satıcıya bildirilmelidir.
B8) Teslimat Onayı Ve Nakliyat Bilgileri: Alıcı, satıcının malları teslim ettiğine dair belgeyi kabul
etmelidir.
B9) Malların Denetlenmesi: Yükleme önesi mallara yapılan denetimlerin masraflarını ödemelidir.
B10) Diğer Yükümlülükler: Alıcı, A10 da belirtilen belgeler için bütün masrafları ödemelidir.

Başa Dön

5-CFR (MASRAF ve NAVLUN):

CFR’nin anlamı malların satıcısının malları varış limanında teslim etmesidir. Satıcı, varış limanına kadar gerekli nakliye, ihracat gümrük ve diğer masrafları karşılamak durumundadır. Malların kaybolma veya hasarlanma riski teslimat sonrası satıcıdan alıcıya devredilir. Bu terim de denizyolu ve karasuyu taşımacılık modlarında kullanılabilir.

A) Satıcının Yükümlülükleri:
A1) Malların Kontrata Uygunluğu: Satıcı, satış sözleşmesinde belirtilen özellikteki malları ve faturayı alıcıya sağlamalıdır.
A2) Lisanslar, Yetkiler Ve Formaliteler: Satıcı, malların ihracı için gerekli izinleri almalı, gümrük işlemlerini yapmalı ve masraflarını ödemelidir.
A3) Taşıma Ve Sigorta Sözleşmesi: Satıcı, masraflarını kendi karşılayacağı geminin rotasının ve varış limanını gösteren bir nakliye sözleşmesi yapmalıdır. Sigorta sözleşmesi yapma yükümlülüğü yoktur.
A4) Teslimat: Satıcı, Malları zamanında veya daha önceden anlaşılmış zaman dilimi içinde belirtilen varış limanında teslim eder.
A5) Risklerin Üstlenilmesi: Satıcı, Malların varış limanında teslimine kadar geçen sürede bütün riskleri üstlenmek durumundadır.
A6) Masrafların Paylaşımı: A4 çerçevesinde teslimat yapılana kadar, ihracat gümrük masrafları dahil bütün masrafları ödemelidir.
A7) Alıcının Bilgilendirilmesi: Satıcı, alıcıya A4 çerçevesinde malları teslim ettiği bilgisini vermelidir.
A8) Teslimat Onayı ve Nakliye Belgeleri: Satıcı, masrafını kendi karşılayarak gecikmeksizin varış limanı için bir nakliye dökümanı sağlamalıdır.
A9) Kontrol, Paketleme, Etiketleme: Satıcı, malların alıcı yönetimine verilmesi için gerekli olan kontrollere ilişkin masrafları (Kalite kontrolü,ölçme,tartma v.s.) ödemelidir.
A10) Diğer Yükümlülükler: Satıcı, alıcıya daha sonra karşılaşabileceği riskleri, harcamaları azaltacak ve herhangi bir ülkeden transit geçebilmesini sağlayacak belge ve dökümanları vermelidir.

B) Alıcının Yükümlülükleri:
B1) Ödemenin Yapılması: Satış sözleşmesinde belirtilen ödeme yapılmalıdır.
B2) Lisanslar,Yetkiler Ve Formaliteler: Malların, ithalat gümrük işlemlerinin yapılması ve bundan kaynaklanabilecek risk ve harcamalar alıcıya aittir.
B3) Taşıma Ve Sigorta Sözleşmeleri: Alıcının, nakliye ve sigorta sözleşmesi yaptırma zorunluluğu yoktur.
B4) Teslim Alma: Mallar A4 kurallarına uygun dağıtıldığında teslim alınmalıdır.
B5) Risklerin Üstlenilmesi: Alıcı, malların kayıp ve hasar riskinden A4 maddesi gereği teslim aldıktan sonra sorumludur.
B6) Masrafların Paylaşımı: Alıcı, malların ihracat gümrük işlemleri yapılmış bir şekilde varış limanında teslim aldıktan sonra bütün masrafları ödemek durumundadır.
B7) Satıcının Bilgilendirilmesi: Alıcı, malların hangi limanda ne zaman teslim alınacağı bilgisini açık olarak önceden satıcıya bildirmelidir.
B8) Teslimat Onayı Ve Nakliyat Bilgileri: Alıcı, satıcının satış sözleşmesine uygun malları teslim ettiğine dair belgeyi kabul etmelidir.
B9) Malların Denetlenmesi: Yükleme öncesi mallara yapılan denetimlerin masraflarını ödemelidir.
B10) Diğer Yükümlülükler: Alıcı, A10 da belirtilen belgeler için bütün masrafları ödemelidir.

Başa Dön

6-CIF (MALİYET, SİGORTA ve NAVLUN):

Bunun anlamı satıcının, alıcının taşıma esnasındaki malların hasar ve kayıp risklerini karşılayarak deniz sigortası yaptırdığı ve varış limanına kadar nakliye, ihracat gümrük ve diğer masrafları karşıladığı teslim şeklidir. Sigorta, satıcı tarafından yapılır ve prim satıcı tarafından ödenir. Ancak alıcının dikkat etmesi gereken husus eğer satış sözleşmesinde kapsamı belirilmemişse satıcının sınırlı sigorta poliçesi sağlayabileceğidir. Eğer kapsamlı bir sigorta isteniyor ise satış sözleşmesinde açık olarak belirtilmelidir.

A) Satıcının Yükümlülükleri:
A1) Malların Kontrata Uygunluğu: Satıcı, satış sözleşmesinde belirtilen özellikteki malları ve faturayı alıcıya sağlamalıdır.
A2) Lisanslar, Yetkiler Ve Formaliteler: Satıcı, malların ihracı için gerekli izinleri almalı, gümrük işlemlerini yapmalı ve masraflarını ödemelidir.
A3) Taşıma Ve Sigorta Sözleşmesi: Satıcı, masraflarını kendi karşılayacağı geminin rotasının ve varış limanını gösteren bir nakliye sözleşmesi yapmalıdır. Yine masrafı satıcıya ait olan satış sözleşmesinde belirtilen kapsamda bir sigorta sözleşmesi hazırlamalıdır.
A4)Teslimat: Satıcı, Malları zamanında veya daha önceden anlaşılmış zaman dilimi i&ccedccedil;inde belirtilen varış limanında teslim eder.
A5) Risklerin Üstlenilmesi: Satıcı, Malların varış limanında teslimine kadar geçen sürede bütün riskleri üstlenmek durumundadır.
A6) Masrafların Paylaşımı: A4 çerçevesinde teslimat yapılana kadar, ihracat gümrük masrafları dahil bütün masrafları ödemelidir. Malların sigorta masrafları satıcı tarafından ödenir.
A7) Alıcının Bilgilendirilmesi: Satıcı, alıcıya A4 çerçevesinde malları teslim ettiği bilgisini vermelidir.
A8) Teslimat Onayı Ve Nakliye Belgeleri: Satıcı, masrafını kendi karşılayarak gecikmeksizin varış limanı için bir nakliye dökümanı sağlamalıdır.
A9) Kontrol, Paketleme, Etiketleme: Satıcı, malların alıcı yönetimine verilmesi için gerekli olan kontrollere  ilişkin masrafları (Kalite kontrolü, ölçme, tartma v.s.) ödemelidir.
A10) Diğer Yükümlülükler: Satıcı, alıcıya daha sonra karşılaşabileceği riskleri, harcamaları azaltacak ve herhangi bir ülkeden transit geçebilmesini sağlayacak belge ve dökümanları vermelidir. Gereksinim duyduğunda ek sigorta poliçesi için bilgi ve dökümanı sağlamalıdır.

B) Alıcının Yükümlülükleri:
B1) Ödemenin Yapılması: Satış sözleşmesinde belirtilen ödeme yapılmalıdır.
B2) Lisanslar, Yetkiler Ve Formaliteler: Malların, ithalat gümrük işlemlerinin yapılması ve bundan kaynaklanabilecek risk ve harcamalar alıcıya aittir.
B3) Taşıma Ve Sigorta Sözleşmeleri: Alıcının, nakliye ve sigorta sözleşmesi yaptırma zorunluluğu yoktur.
B4) Teslim Alma: Mallar A4 kurallarına uygun dağıtıldığında teslim alınmalıdır.
B5) Risklerin Üstlenilmesi: Alıcı, malların kayıp ve hasar riskinden A4 maddesi gereği teslim aldıktan sonra sorumludur.
B6) Masrafların Paylaşımı: Alıcı, malların ihracat gümrük işlemleri yapılmış bir şekilde teslim aldıktan sonra eğer satış sözleşmesinde var ise gemiden boşaltma masrafları ve liman ücretleri dahil bütün masrafları ödemek durumundadır.
B7) Satıcının Bilgilendirilmesi: Alıcı,  malların hangi limanda ne zaman teslim alınacağı bilgisini açık olarak önceden satıcıya bildirmelidir.
B8) Teslimat Onayı Ve Nakliyat Bilgileri: Alıcı, satıcının satış sözleşmesine uygun malları teslim ettiğine dair belgeyi kabul etmelidir.
B9) Malların Denetlenmesi: Yükleme öncesi mallara yapılan denetimlerin masraflarını ödemelidir.
B10) Diğer Yükümlülükler: Alıcı, A10 da belirtilen belgeler için bütün masrafları ödemelidir.

Başa Dön

7- CPT (NAVLUN ÜCRETİ ÖDENMİŞ TESLİM):

CPT teslim şeklinde satıcı mallarını kendi tarafından belirlenen ve nakliye masraflarını kendisinin ödediği nakliyeciye teslim eder. Malların ihracat gümrük işlemleri yine satıcı tarafından yapılmıştır. Alıcı, malların bu şekilde tesliminden sonraki risk ve masrafları karşılar. Eğer varış yerine kadar
farklı nakliyeciler kullanılır ise risk ilk nakliyecinin malı teslim almasından itibaren diğer nakliyecilere geçer.

A) Satıcının Yükümlülükleri:
A1) Malların Kontrata Uygunluğu: Satıcı, satış sözleşmesinde belirtilen özellikteki malları ve faturayı alıcıya sağlamalıdır.
A2) Lisanslar, Yetkiler Ve Formaliteler: Satıcı, malların ihracı için gerekli izinleri almalı, gümrük işlemlerini yapmalı ve masraflarını ödemelidir.
A3) Taşıma Ve Sigorta Sözleşmesi: Satıcı, masrafları kendine ait bir nakliye sözleşmesi yapmalıdır. Sigorta sözleşmesi yapma zorunluluğu yoktur.
A4) Teslimat: Satıcı, malları antlaşma yaptığı nakliyeciye belirtilen tarih ve periyotta teslim etmek zorundadır.
A5) Risklerin Üstlenilmesi: Satıcı, malları kendisinin antlaşma yaptığı nakliyecinin alıcıya teslim etmesine kadar sorumludur.
A6) Masrafların Paylaşımı: A4 çerçevesinde teslimat yapılana kadar, ihracat gümrük masrafları, yükleme boşaltma masrafları dahil bütün masrafları ödemelidir.
A7) Alıcının Bilgilendirilmesi: Satıcı, alıcıya A4 çerçevesinde malları teslim ettiği bilgisini vermelidir.
A8) Teslimat Onayı Ve Nakliye Belgeleri: Satıcı, masrafını kendi karşılayarak A3 maddesi gereği yaptığı nakliye sözleşmesini sağlamalıdır.
A9) Kontrol, Paketleme,Etiketleme: Satıcı, malların alıcı yönetimine verilmesi için gerekli olan konrollere ilişkin masrafları (kalite kontrolü,ölçme,tartma v.s,) ödemelidir.
A10) Diğer Yükümlülükler: Satıcı, alıcıya daha sonra karşılaşabileceği riskleri, harcamaları azaltacak ve herhangi bir ülkeden transit geçebilmesini sağlayacak belge ve dökümanları vermelidir.
Gereksinim duyduğunda ek sigorta poliçesi için bilgi ve dökümanı sağlamalıdır.

B) Alıcının Yükümlülükleri:
B1) Ödemenin Yapılması: Satış sözleşmesinde belirtilen ödeme yapılmalıdır.
B2) Lisanslar, Yetkiler Ve Formaliteler: Malların, ithalat gümrük işlemlerinin yapılması ve bundan kaynaklanabilecek risk ve harcamalar alıcıya aittir.
B3) Taşıma Ve Sigorta Sözleşmeleri: Alıcının, nakliye ve sigorta sözleşmesi yaptırma zorunluluğu yoktur.
B4) Teslim Alma: Mallar A4 kurallarına uygun dağıtıldığında teslim alınmalıdır.
B5) Risklerin Üstlenilmesi: Alıcı, malların kayıp ve hasar riskinden A4 maddesi gereği teslim aldıktan sonra sorumludur.
B6) Masrafların Paylaşımı: Alıcı, malların ihracat gümrük işlemleri yapılmış bir şekilde teslim aldıktan sonra boşaltma masrafları, ithalat gümrük masrafları ve diğer masraflar dahil bütün masrafları ödemek durumundadır.
B7) Satıcının Bilgilendirilmesi: Alıcı, malların ne zaman nerede teslim alacağı bilgisini açık olarak önceden satıcıya bildirmelidir.
B8) Teslimat Onayı Ve Nakliyat Bilgileri: Alıcı, satıcının satış sözleşmesine uygun malları teslim ettiğine dair belgeyi kabul etmelidir.
B9) Malların Denetlenmesi: Yükleme öncesi mallara yapılan denetimlerin masraflarını ödemelidir.
B10) Diğer Yükümlülükler: Alıcı, A10 da belirtilen belgeler için bütün masrafları ödemelidir.

Başa Dön

8-CIP (TAŞIMA VE SİGORTA BEDELİ ÖDENMİŞ OLARAK TESLİM):

CPT teslim şekline ek olarak satıcının malın sigortasını yaptırmayı da üstlendiği teslim şeklidir.  Mal nakliye bedeli ödenmiş, sigortası ve ihracat gümrük işlemleri yapılmış bir şekilde alıcıya teslim edilir. CIP teslim şeklinde alıcı bilmelidir ki satıcı tarafından yaptırılan sigortanın kapsamı kendi arzusu doğrultusunda olmayabilir. Eğer daha fazla kapsam istenirse satış sözleşmesine konmalıdır.

A) Satıcının Yükümlülükleri:
A1) Malların Kontrata Uygunluğu: Satıcı, satış sözleşmesinde belirtilen özellikteki malları ve faturayı alıcıya sağlamalıdır.
A2) Lisanslar,Yetkiler ve Formaliteler: Satıcı, malların ihracı için gerekli izinleri almalı, gümrük işlemlerini yapmalı ve masraflarını ödemelidir.
A3) Taşıma Ve Sigorta Sözleşmesi: Satıcı, masrafları kendine ait bir nakliye sözleşmesi yapmalıdır. Satış sözleşmesinde belirtilen şartlara uygun nakliye sigorta sözleşmesi yapmak ve masraflarını karşılamak durumundadır.
A4) Teslimat: Satıcı, malları antlaşma yaptığı yerde belirtilen tarih ve periyotta teslim etmek zorundadır.
A5) Risklerin Üstlenilmesi: Satıcı, malları kendisinin antlaşma yaptığı nakliyecinin alıcıya teslim etmesine kadar sorumludur.
A6) Masrafların Paylaşımı: A4 çerçevesinde teslimat yapılana kadar, ihracat gümrük masrafları, yükleme boşaltma masrafları, nakliye ve sigorta masraflarını ödemelidir.
A7) Alıcının Bilgilendirilmesi: Satıcı, alıcıya A4 çerçevesinde malları teslim ettiği bilgisini vermelidir.
A8) Teslimat Onayı Ve Nakliye Belgeleri: Satıcı, masrafını kendi karşılayarak A3 maddesi gereği yaptığı nakliye sözleşmesini sağlamalıdır.
A9) Kontrol, Paketleme, Etiketleme: Satıcı, malların alıcı yönetimine verilmesi için gerekli olan kontrollere ilişkin masrafları (Kalite Kontrolü, ölçme, tartma v.s.) ödemelidir.
A10) Diğer Yükümlülükler: Satıcı, alıcıya daha sonra karşılaşabileceği riskleri, harcamaları azaltacak ve herhangi bir ülkeden transit geçebilmesini sağlayacak belge ve dökümanları vermelidir. Gereksinim duyduğunda ek sigorta poliçesi için bilgi ve dökümanı sağlamalıdır.

B) Alıcının Yükümlülükleri:
B1) Ödemenin Yapılması: Satış sözleşmesinde belirtilen ödeme yapılmalıdır.
B2) Lisanslar, Yetkiler Ve Formaliteler: Malların ithalat gümrük işlemlerinin yapılması ve bundan kaynaklanabilecek risk ve harcamalar alıcıya aittir.
B3) Taşıma Ve Sigorta Sözleşmeleri: Alıcının nakliye ve sigorta sözleşmesi yaptırma zorunluluğu yoktur.
B4) Teslim Alma: Mallar A4 kurallarına uygun dağıtıldığında teslim alınmalıdır.
B5) Risklerin Üstlenilmesi: Alıcı, malların kayıp ve hasar riskinden A4 maddesi gereği teslim aldıktan sonra sorumludur.
B6) Masrafların Paylaşımı: Alıcı, malların ihracat gümrük işlemleri yapılmış bir şekilde teslim aldıktan sonra boşaltma masraflarını (eğer satış sözleşmesinde belirtilmemiş ise) ithalat gümrük masrafları ve diğer masraflar dahil bütün masrafları ödemek durumundadır.
B7) Satıcının Bilgilendirilmesi: Alıcı, malları ne zaman ve nerede teslim alacağı bilgisini açık olarak önceden satıcıya bildirmelidir.
B8) Teslimat Onayı Ve Nakliyat Bilgileri: Alıcı, satıcının satış sözleşmesine uygun malları teslim ettiğine dair belgeyi kabul etmelidir.
B9) Malların Denetlenmesi: Yükleme öncesi mallara yapılan denetimlerin masraflarını ödemelidir.
B10) Diğer Yükümlülükler: Alıcı A10 da belirtilen belgeler için bütün masrafları ödemelidir.

Başa Dön

9-DAF (SINIRDA TESLİM):

Daf’ın anlamı satıcının malları alıcının nakliye aracına ihracat gümrük işlemleri yapılmış olarak, boşaltmadan teslim edilmesidir. Burada ülkenin hangi sınır kapısınıda teslimat olacağı sözleşmede belirtilmelidir. Ancak eğer taraflar alıcı nakliye aracına boşlatmanın satıcı tarafından yapılmasını isterlerse satış sözleşmesine açıkça bunun ilave etmelidirler.

A) Satıcının Yükümlülükleri:
A1) Malların Kontrata Uygunluğu: Satıcı, malların ihracı için gerekli izinleri almalı, Transit ihracat gümrük işlemlerini yapmalı ve masraflarını ödemelidir.
A2) Lisanslar, Yetkiler Ve Formaliteler: Satıcı, malların ihracı için gerekli izinleri almalı, Transit ihracat gümrük işlemlerini yapmalı ve masraflarını ödemelidir.
A3) Taşıma Ve Sigorta Sözleşmesi: Satıcı, belirlenen sınırda malların teslimine kadar masrafları kendine ait bir nakliye sözleşmesi yapmalıdır. sigorta sözleşmesi yapma zorunluluğu yoktur.
A4) Teslimat: Satıcı, malları alıcının aracına, belirlenen sınır kapısında ve tarihte boşaltmadan teslim etmelidir.
A5) Risklerin Üstlenilmesi: Satıcı, A4 çerçevesinde malların teslim edilmesine kadar doğabilecek kayıp ve hasar risklerini üstlenir.
A6) Masrafların Paylaşımı: A4 çerçevisinde teslimat yapılana kadar, ihracat gümrük masrafları ve diğer masrafları ödemelidir.
A7) Alıcının bilgilendirilmesi: Satıcı, alıcının malları alabilmesi için belirlenen sınır kapısına malların hareket saatini bildirmelidir.
A8) Teslimat Onayı Ve Nakliye Belgeleri: Satıcı, masrafını kendi karşılayarak A3 maddesi gereği yaptığı teslimatın dökümanını sağlamalıdır.
A9) Kontrol, Paketleme, Etiketleme: Satıcı, malların alıcı yönetimine verilmesi için gerekli olan kontrollere ilişkin masrafları (Kalite kontrolü, ölçme, tartma v.s) ödemelidir.
A10) Diğer Yükümlülükler: Satıcı, alıcıya daha sonra karşılaşabileceği riskleri, harcamaları azaltacak ve herhangi bir ülkeden transit geçebilmesini sağlayacak belge ve dökümanları vermelidir. Gereksinim duyduğunda ek sigorta poliçesi için bilgi ve dökümanı sağlamalıdır.

B) Alıcının Yükümlülükleri:
B1) Ödemenin Yapılması: Satış sözleşmesinde belirtilen ödeme yapılmalıdır.
B2) Lisanslar, Yetkiler Ve Formaliteler: Malların, ithalat gümrük işlemlerinin yapılması ve bundan kaynaklanabilecek risk ve harcamalar alıcıya aittir.
B3) Taşıma Ve Sigorta Sözleşmeleri: Alıcının, nakliye ve sigorta sözleşmesi yaptırma zorunluluğu yoktur.
B4) Teslim Alma: Mallar A4 kurallarına uygun dağıtıldığında teslim alınmalıdır.
B5) Risklerin Üstlenilmesi: Alıcı, malların kayıp ve hasar riskinden A4 koşullarına uygun teslim aldıktan sonra sorumludur.
B6) Masrafların Paylaşımı: Alıcı, malların ihracat gümrük işlemleri yapılmış bir şekilde teslim aldıktan sonra satıcının aracından kendi aracına boşaltma masraflarını, ithalat gümrük masraflarını ve diğer masraflar dahil bütün masrafları ödemek durumundadır.
B7) Satıcının Bilgilendirilmesi: Alıcı, malları ne zaman ve nerede teslim alacağı bilgisini açık olarak önceden satıcıya bildirmelidir.
B8) Teslimat Onayı Ve Nakliyat Bilgileri: Alıcı, satıcının satış sözleşmesine uygun malları teslim ettiğine dair belgeyi kabul etmelidir.
B9) Malların Denetlenmesi: Yükleme öncesi mallara yapılan denetimlerin masraflarını
ödemelidir.
B10) Diğer Yükümlülükler: Alıcı, A10 da belirtilen belgeler için bütün masrafları ödemelidir.

Başa Dön

10-DES (VARIŞ LİMANINDA GEMİDE TESLİM):

DES teslim şeklinde satıcı, malları belirlenen, limandaki gemi bordasında ithalat gümrük işlemleri yapılmadan bırakmasıdır. Satıcı, belirtilen teslim yerine getirinciye kadar bütün hasar ve kayıp risklerinden sorumludur. Taraflar satıcının malların boşaltma masrafları ve risklerini almasını isterlerse DEQ teslim şeklini kullanmalıdır. Bu term denizyolu ve karasuyu taşımacılıklarında kullanılan bir yöntemdir.

A) Satıcının Yükümlülükleri:
A1) Malların Kontrata Uygunluğu: Satıcı, satış sözleşmesinde belirtilen özellikteki malları ve faturayı alıcıya sağlamalıdır.
A2) Lisanslar, Yetkiler Ve Formaliteler: Satıcı, malların ihracı için gerekli izinleri almalı, Transit ihracat gümrük işlemlerini yapmalı ve masraflarını ödemelidir.
A3) Taşıma Ve Sigorta Sözleşmesi: Satıcı, belirlenen limanda malların teslimine kadar masrafları kendine ait bir nakliye sözleşmesi yapılmalıdır. Sigorta sözleşmesi yapma zorunluluğu yoktur.
A4) Teslimat: Satıcı, malları boşaltma yapılacak yere belirlenen tarih veya periyotta teslim etmelidir.
A5) Risklerin Üstlenilmesi: Satıcı, A4 çerçevesinde malların teslim edilmesine kadar doğabilecek kayıp ve hasar risklerini üstlenir.
A6) Masrafların Paylaşımı: A4 çerçevesinde teslimat yapılana kadar, ihracat gümrük masrafları ve diğer masrafları ödemelidir.
A7) Alıcının Bilgilendirilmesi: Satıcı, alıcının malları alabilmesi için tahmini varış saatini bildirmelidir.
A8) Teslimat Onayı Ve Nakliye Belgeleri: Satıcı, masrafını kendi karşılayarak A3 maddesi gereği yaptığı teslimatın dökümanını sağlamalıdır,
A9) Kontrol, Paketleme, Etiketleme: Satıcı, malların alıcı yönetimine verilmesi için gerekli olan kontrollere ilişkin masrafları (Kalite Kontrolü, ölçme, tartma v.s) ödemelidir.
A10) Diğer Yükümlülükler: Satıcı, alıcıya daha sonra karşılaşabileceği riskleri, harcamaları azaltacak ve herhangi bir ülkeden transit geçebilmesini sağlayacak belge ve dökümanları vermelidir. Gereksinim duyduğunda ek sigorta poliçesi için bilgi ve dökümanı sağlamalıdır.

B) Alıcının Yükümlülükleri:
B1) Ödemenin yapılması: Satış sözleşmesinde belirtilen ödeme yapılmalıdır.
B2) Lisanslar, Yetkiler Ve Formaliteler: Malların, ithalat gümrük işlemlerinin yapılması ve bundan kaynaklanbilecek risk ve harcamalar alıcıya aittir.
B3) Taşıma Ve Sigorta Sözleşmeleri: Alıcının, nakliye ve sigorta sözleşmesi yaptırma zorunluluğu yoktur.
B4) Teslim Alma: Mallar A4 kurallarına uygun dağıtıldığında teslim alınmalıdır.
B5) Risklerin Üstlenilmesi: Alıcı, malların kayıp ve hasar riskinden A4 koşullarına uygun teslim aldıktan sonra sorumludur.
B6) Masrafların Paylaşımı: Alıcı, malların ihracat gümrük işlemleri yapılmış bir şekilde teslim aldıktan sonra gemiden kendi aracına boşaltma masraflarını, ithalat gümrük masraflarını ve diğer masraflar dahil bütün masrafları ödemek durumundadır.
B7) Satıcının Bilgilendirilmesi: Alıcı, malları ne zaman ve nerede teslim alacağı bilgisini açık olarak önceden satıcıya bildirmelidir.
B8) Teslimat Onayı Ve Nakliyat Bilgileri: Alıcı, satıcının satış sözleşmesine uygun malları teslim ettiğine dair belgeyi kabul etmelidir.
B9) Malların Denetlenmesi: Yükleme Öncesi Mallara yapılan denetimlerin masraflarını ödemelidir.
B10) Diğer Yükümlülükler: Alıcı, A10 da belirtilen belgeler için bütün masrafları ödemelidir.

Başa Dön

11-DEQ (VARIŞ LİMANINDA RIHTIMDA TESLİM):

DEQ’nun DES’ten farkı malların gemiden rıhtıma indirme ücretinin ve riskinin satıcıya ait olmasıdır. Alıcı, bütün ithalat gümrük işlemlerini ve masraflarını yapar. Daha önceki incotermslerde bu madde de satıcının ithalat gümrük işlemlerini ve masraflarını yüklenmekte zorunlu olduğunu bilmekte yarar var. Ancak yinede satış sözleşmesine konursa satıcının bu yükümlülüğü alması sağlanabilir. Bu term deniz yolu ve karasu taşımacılığında kullanılır. Eğer taraflar satıcının rıhtımdan malları alıp bir başka yere (depo, istasyon, terminal v.s) götürme masrafı ve risklerini almasını isterlerse DDU ve DDP termleri kullanılmalıdır.

A) Satıcının Yükümlülükleri:
A1) Malların Kontrata Uygunluğu: Satıcı, satış sözleşmesinde belirtilen özellikteki malları ve faturayı alıcıya sağlamalıdır.
A2) Lisanslar, Yetkiler Ve Formaliteler: Satıcı, malların ihracı için gerekli izinleri almalı, Transit ihracat gümrük işlemlerini yapmalı ve masraflarını ödemelidir.
A3) Taşıma Ve Sigorta Sözleşmesi: Satıcı, belirlenen limanda malların teslimine kadar masrafları kendine ait bir nakliye sözleşmesi yapmalıdır. Sigorta sözleşmesi yapma zorunluluğu yoktur.
A4) Teslimat: Satıcı, malları rıhtımda alıcının aracına belirlenen tarih veya periyotta teslim etmelidir
A5) Risklerin Üstlenilmesi: Satıcı, A4 çerçevesinde malların teslim edilmesine kadar doğabilecek kayıp ve hasar risklerini üstlenir.
A6) Masrafların Paylaşımı: A4 çerçevesinde teslimat yapılana kadar, ihracat gümrük masrafları ve diğer masraflar ödemelidir
A7) Alıcının Bilgilendirilmesi: Satıcı, alıcının malları alabilmesi için tahmini varış saatini bildirmelidir.
A8) Teslimat Onayı Ve Nakliye Belgeleri: Satıcı, masrafını kendi karşılayacak A3 maddesi gereği yaptığı teslimatın dökümanını sağlamalıdır.
A9) Kontrol, Paketleme, Etiketleme: Satıcı, malların alıcı yönetimine verilmesi için gerekli olan kontrollere ilişkin masrafları (Kalite kontrolü, ölçme, tartma v.s) ödemelidir.
A10) Diğer Yükümlülükler: Satıcı, alıcıya daha sonra karşılaşabileceği riskleri, harcamaları azaltacak ve herhangi bir ülkeden transit geçebilmesini sağlayacak belge ve dökümanları vermelidir. Gereksinim duyduğunda ek sigorta poliçesi için bilgi ve döküman sağlamalıdır.

B) Alıcının Yükümlülükleri:
B1) Ödemenin Yapılması: Satış sözleşmesinde belirtilen ödeme yapılmalıdır.
B2) Lisanslar, Yetkiler Ve Formaliteler: Malların, ithalat gümrük işlemlerinin yapılması ve bundan kaynaklanabilecek risk ve harcamalar alıcıya aittir.
B3) Taşıma Ve Sigorta Sözleşmeleri: Alıcının, nakliye ve sigorta sözleşmesi yaptırma zorunluluğu yoktur.
B4) Teslim Alma: Mallar A4 kurallarına uygun dağıtıldığında teslim alınmalıdır.
B5) Risklerin Üstlenilmesi: Alıcı, malların kayıp ve hasar riskinden A4 koşullarına uygun teslim aldıktan sonra sorumludur.
B6) Masrafların Paylaşımı: Alıcı, malların ihracat gümrük işlemleri yapılmış bir şekilde teslim aldıktan sonra, ithalat gümrük masraflarını ve diğer masraflar dahil bütün masrafları ödemek durumundadır.
B7) Satıcının Bilgilendirilmesi: Alıcı, malları ne zaman ve nerede teslim alacağı bilgisini net olarak önceden satıcıya bildirmelidir.
B8) Teslimat Onayı Ve Nakliyat Bilgileri: Alıcı, satıcının satış sözleşmesine uygun malları teslim ettiğine dair belgeyi kabul etmelidir.
B9) Malların Denetlenmesi: Yükleme öncesi mallara yapılan denetimlerin masraflarını ödemelidir.
B10) Diğer Yükümlülükler: Alıcı, A10 da belirtilen belgeler için bütün masrafları ödemelidir.

Başa Dön

12-DDU (GÜMRÜK RESMİ ÖDENMEKSİZİN TESLİM):

DDU’nun anlamı satıcının malları alıcının aracına boşaltmadan, ithalat gümrük işlemlerini yapmadan belirlenen yerde alıcının yönetimine teslim etmesidir. Gümrük vergileri ve malların zamanında ithalat gümrük işlemlerinin yapılmamasından doğabilecek riskler alıcıya aittir. Eğer taraflar satıcının ithalat gümrük işlemlerini yapmasını ve bunun sonucu doğabilecek riskleri almasını isterlerse satış sözleşmesinde belirtebilirler

A) Satıcının Yükümlülükleri:
A1) Malların Kontrata Uygunluğu: Satıcı, satış sözleşmesinde belirtilen özellikleri malları ve faturayı alıcıya sağlamalıdır.
A2) Lisanslar, Yetkiler Ve Formaliteler: Satıcı, malların ihracı için gerekli izinleri almalı, Transit ihracat gümrük işlemlerini yapmalı ve masraflarını ödemelidir.
A3) Taşıma Ve Sigorta Sözleşmesi: Satıcı, belirlenen malların teslim edilmesi için nakliye sözleşmesi yapmalı ve masrafını karşılamalıdır. Sigorta sözleşmesi yapma zorunluluğu yoktur.
A4) Teslimat: Satıcı, malları alıcının denetimine boşaltma yapmadan kararlaştırılan yer, zaman veya zaman periyodunda teslim etmelidir.
A5) Risklerin Üstlenilmesi: Satıcı, A4 çerçevesinde malların teslim edilmesine kadar doğabilcek kayıp ve hasar risklerini üstlenir.
A6) Masrafların Paylaşımı: A4 çerçevesinde teslimat yapılana kadar, ihracat gümrük masrafları ve diğer masrafları ödemelidir.
A7) Alıcının Bilgilendirilmesi: Satıcı, alıcının malları alabilmesi için tahmini varış saatini bildirmelidir.
A8) Teslimat Onayı Ve Nakliye Belgeleri: Satıcı, masrafını kendi karşılayarak A3 maddesi gereği yaptığı teslimatın dökümanını sağlamalıdır.
A9) Kontrol, Paketleme, Etiketleme: Satıcı, malların alıcı yönetimine verilmesi için gerekli olan kontrollere ilişkin masrafları (Kalite kontrölü, ölçme, tartma v.s) ödemelidir.
A10) Diğer Yükümlülükler: Satıcı, alıcıya daha sonra karşılaşabileceği riskleri, harcamaları azaltacak ve herhangi bir ülkeden transit geçebilmesini sağlayacak belge ve dökümanları vermelidir. Gereksinim duyduğunda ek sigorta poliçesi için bilgi ve döküman sağlamalıdır.

B) Alıcının Yükümlülükleri:
B1) Ödemenin Yapılması: Satış sözleşmesinden belirtilen ödeme yapılmalıdır.
B2) Lisanslar, Yetkiler Ve Formaliteler: Malların, ithalat gümrük işlemlerinin yapılması ve bundan kaynaklanabilecek risk ve harcamalar alıcıya aittir.
B3) Taşıma Ve Sigorta Sözleşmeleri: Alıcının, nakliye ve sigorta sözleşmesi yaptırma zorunluluğu yoktur.
B4) Teslim Alma: Mallar A4 kurallarına uygun dağıtıldığında teslim alınmalıdır.
B5) Risklerin Üstlenilmesi: Alıcı, malların kayıp ve hasar riskinden A4 koşullarına uygun teslim aldıktan sonra sorumludur.
B6) Masrafların Paylaşımı: Alıcı, malların ihracat gümrük işlemleri yapılmış bir şekilde teslim aldıktan sonra, ithalat gümrük, depolama, dahili taşıma ve diğer masraflar dahil bütün masrafları ödemek durumundadır.
B7) Satıcının Bilgilendirilmesi: Alıcı, malları ne zaman ve nerede teslim alacağı bilgisini net olarak önceden satıcıya bildirmelidir.
B8) Teslimat Onayı Ve Nakliyat Bilgileri: Alıcı, satıcının satış sözleşmesine uygun malları teslim ettiğine dair belgeyi kabul etmelidir.
B9) Malların Denetlenmesi: Yükleme öncesi mallara yapılan denetimlerin masraflarını ödemelidir.
B10) Diğer Yükümlülükler: Alıcı, A10 da belirtilen belgeler için bütün masrafları ödemelidir.

Başa Dön

13-DDP (GÜMRÜK RESMİ ÖDENMİŞ TESLİM):

DDP’nin anlamı satıcının malları ithalat gümrük işlemleri yapılmış fakat varış yerinde alıcı aracına boşaltmadan teslim ettiği termdir. Satıcı, malları getirinceye kadar bütün masraf ve riskleri üstlenir. Gümrük vergileri ve formalitelerden kaynaklanan riskler ve diğer masraflar satıcıya aittir. Exworks teslim şeklinde satıcının minimum miktarda yükümlülükleri varken DDP de maksimum yükümlülükleri vardır. Bu terim de, satıcının direk veya indirek olarak ithalat yapma lisansı yok ise kullanılmamalıdır.

A) Satıcının Yükümlülükleri:
A1) Malların Kontrata Uygunluğu: Satıcı, satış sözleşmesinde belirtilen özellikteki malları ve faturayı alıcıya sağlamalıdır.
A2) Lisanslar, Yetkiler, Formaliteler: Satıcı, malların ihracı için gerekli izinleri almalı, Transit gümrük işlemlerini yapmalı ve masraflarını ödemelidir.
A3) Taşıma Ve Sigorta Sözleşmesi: Satıcı, belirlenen malların belirlenen yerde teslimi için nakliye sözleşmesi yapmalı ve masrafını karşılamalıdır. Sigorta sözleşmesi yapma zorunluluğu yoktur.
A4) Teslimat: Satıcı, malları alıcının denetimine boşaltma yapmadan kararlaştırılan zaman veya periyotta teslim etmelidir.
A5) Risklerin Üstlenilmesi: Satıcı, A4 çerçevesinde malların teslim edilmesine kadar doğabilecek kayıp ve hasar risklerini üstlenir.
A6) Masraflarını Paylaşımı: A4 çerçevesinde teslimat yapılana kadar, ihracat ve ithalat gümrük masrafları, gümrük vergileri ve ihracat ve ithalata yönelik tüm masrafları ödemelidir.
A7) Alıcının Bilgilendirilmesi: Satıcı, alıcının malları alabilmesi için yükleme tarihi ve tahmini yarış saatini bildirmelidir.
A8) Teslimat Onayo Ve Nakliyat Belgeleri: Satıcı, masrafını kendi karşılayarak A3 maddesi gereği yaptığı teslimatın dökümanını sağlamalıdır.
A9) Kontrol, Paketleme, Etiketleme: Satıcı, malların alıcı yönetimine verilmesi için gerekli olan kontrollere ilişkin masrafları (Kalite kontrolü, ölçme, tartma v.s) ödemelidir.
A10) Diğer Yükümlülükler: Satıcı, alıcıya daha sonra karşılaşabileceği riskleri, harcamaları azaltacak ve herhangi bir ülkeden transit geçebilmesini sağlayacak belge ve dökümanları vermelidir. Gereksinim duyduğunda ek sigorta poliçesi için bilgi ve dökümanı sağlamalıdır.

B) Alıcının Yükümlülükleri:
B1) Ödemenin Yapılması: Satış sözleşmesinde belirtilen ödeme yapılmalıdır.
B2) Lisanslar, Yetkiler Ve Formaliteler: Malların ithalat gümrük işlemlerinin yapılması için satıcıya gerekli olan resmi izin ve ithalat lisansı sağlamalıdır.
B3) Taşıma Ve Sigorta Sözleşmeleri: Alıcının, nakliye ve sigorta sözleşmesi yaptırma zorunluluğu yoktur.
B4) Teslim Alma: Mallar, A4 kurallarına uygun dağıtıldığında teslim alınmalıdır.
B5) Risklerin Üstlenilmesi: Alıcı, malların kayıp ve hasar riskinden A4 koşullarına uygun teslim aldıktan sonra sorumludur.
B6) Masrafların Paylaşımı: Alıcı, A4 teslim şartına uygun olarak malları teslim aldıktan sonra çıkan masrafları ödemek durumundadır.
B7) Satıcının Bilgilendirilmesi: Alıcı, malları ne zaman ve nerede teslim alacağı bilgisini net olarak önceden satıcıya bildirmelidir.
B8) Teslimat Onayı Ve Nakliyat Bilgileri: Alıcı, satıcının satış sözleşmesine uygun malları teslim ettiğine dair belgeyi kabul etmelidir.
B9) Malların Denetlenmesi: Yükleme öncesi mallara yapılan denetimlerin masraflarını ödemelidir.
B10) Diğer Yükümlülükler: Alıcı, A10 da belirtilen belgeler için bütün masrafları ödemelidir.