Tüm süreçlerinde hizmet kalitesi ve bilgi güvenliği prensip ve gerekliliklerini dikkate alarak teknolojiyi yakından takip eden, sürekli gelişen, genç ve dinamik bir yapıya sahip, hızlı reaksiyon gösteren, bağlamındaki tüm taraflara odaklanan, güvenilir ve uluslararası alanda hava, deniz ve karayolu taşımacılığında rekabetçi, sektöründe lider ve çalışanlarına değer veren bir kuruluş olarak Gökbora Uluslararası Nakliyat ve Ticaret A.Ş. Yönetimi aşağıda yazılan politikaların eksiksiz olarak uygulanması için gerekli olan tüm destek ve çabayı göstereceğini paydaşlarına taahhüt etmektedir;

  • Müşterilerimize ilk defasında ve her defasında istediği standartta ve zamanda, en yeni teknoloji ve en uygun fiyatla çözümler sunmak ve müşteri beklentilerinin de üzerinde kalite ve hizmet anlayışı ile koşulsuz müşteri memnuniyetini sağlamak ve yaptığımız yatırımlar ile ülke ekonomisine optimum düzeyde faydalı olmak,
  • Yerine getiremeyeceğimiz bir hizmet için söz vermemek ve söz verdiğimiz her hizmeti tam olarak sağlamak,
  • Aynı kalite ve değerleri paylaşan paydaşlarımızla, güvenilir ve sürekli gelişen hizmet ağımızı sürekli kılmak,
  • Kalite ve Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemlerimizin etkinliğini ve sürekli iyileştirilmesini sağlamak, yürürlükte olan tüm mevzuatlarının yanı sıra, üyesi olunan kuruluşların öngördüğü standartlara, işkolumuzla ilgili tüm yasal şartlara, paydaşların şartlarına, Kalite ve Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi gerekliliklerine daima uymak,
  • Zamanında ve doğru risk analizleri yaparak, çalışanlarımız ve ilgili tüm taraflar için tehlikelerin, tehlikelerden doğabilecek risklerin ve olumsuz tüm etkilerin önceden belirlenmesini ve ortadan kaldırılmasını sağlamak,
  • Sorumluluğumuzdaki tüm bilgilerin bulunabilirliğini, bütünlüğünü ve gizliliğini sürekli olarak sağlamak, iş sürekliliğimizi etkin şekilde yürütmek ve bu konulardaki kurum kültürümüzü kalıcı kılmak,
  • Tüm personelimize kalite ve bilgi güvenliği bilincini yaymak, eğitimlerle bilgi ve becerilerini artırmak, takım çalışması prensibini benimsetmek ve böylece sürekli gelişme faaliyetlerine katkıda bulunmalarını sağlamak,
  • “Temel motivasyon başarma onurudur” ilkesiyle takım ruhunu oluşturmak, firmalar arasındaki farkların, insanlar tarafından yaratıldığı bilinciyle hareket ederek, insana ve teknolojiye yatırım yapmak temel politikamızdır.

 

 

Şeref ÇAK

İdari Başkan

04.01.2019