TİCARİ TERİMLERAÇIKLAMA
Acceptable Quality StandardKabul edilebilir kalite standardı
AcceptanceKabul
Acceptance billödenecek poliçe
Acceptance creditKabul kredisi
Accepting bankKabul bankası
AccreditationAkreditasyon
Actual exportFiili ihracat
Actual importFiili ithal
Ad valorem dutiesAd valorem vergiler
Additional CodeEk kod
Additional ProtocolKatma protokol
Advance billAvans poliçesi
AdvertisementReklam
AgentAcenta
AgreementAnlaşma
Air freightHava navlunu
Air freightHava taşıma
Air freight InsuranceHava taşıma sigortası
Airway billHava taşıma senedi
AmendmentTadilat
Anti-dumping dutiesAnti-damping vergileri
ApplicantAkreditif amiri
ArbitrageArbitraj
ArbitrationHakemlik
Assets/bondsMenkul kıymetler
Association CommitteeOrtaklık komitesi
Association CouncilOrtaklık konseyi
ATA CarnetsATA karneleri
ATR DocumentATR belgesi
AuctionAçık arttırma
Autonomous tariff systemOtonom gümrük tarifesi sistemi
AverageAvarya
Back freightGeri dönüş navlunu
Back orderKarşılanmamış sipariş
Back to back creditKarşılıklı akreditif
Balance of foreign tradeDış ticaret bilançosu
Balance of paymentsödemeler dengesi
Balance sheetBilanço
BaleBalya
Bank acceptanceBanka kabulü
Bank creditBanka kredisi
Bank receiptDekont
Banker’s indemnity or guaranteeBanka teminatı veya garantisi
BarterTakas
BeneficiaryLehtar
BeneluxBenelüks
Bern UnionBam Birliği
Best buyEn uygun satın alma
Bilateral agreement countriesAnlaşmalı ülkeler
Bilateral trade agreementsiki-yanlı ticaret anlaşmaları
Bill BrokerKambiyo acentası
Bill of carriageHamule senedi
Bill of creditKredi Mektubu
Bill of entryGümrük beyannamesi
Bill of exchange, draft (B/E)Poliçe
Bill of lading (B/L)Konşimento
Black listKara liste
Black marketKara borsa
Blank acceptanceAçık kabul
Blank BillAçık poliçe
Blank chequeAçık çek
Blank endorsementBeyaz ciro
Blocked currencyBloke para
Bond, BillBono
Bonded goodsAntrepolanmış mallar
BoycottBoykot
Brand nameMarka adı
Break even pointBaşa baş noktası
BrokerKomisyoncu
Brussels Tariff NomenclatureBrüksel Tarife Nomanklatörü
Buy-backGeri satın alma
BuyerAlıcı
Buyer’s creditAlıcı kredisi
Buyer’s marketAlıcı piyasası
Buying rateAlıcı kuru
CabotageKabotaj
CapitalAna para
Capital MarketSermaye piyasası
CargoKargo
Carriage and insurance paid toCIP
Carriage Paid ToCPT
CartelKartel
Cash discountNakit iskontosu
Cash on deliveryMal karşılığı ödeme
Cash paymentPeşin ödeme
CE MarkCE işareti
CertificateSertifika
Certificate of Allied Ouality AssuranceAQAP Belgesi
Certificate of analysisAnaliz raporu
Certificate of circulationDolaşım belgesi
Certificate of inspectionEkspertiz raporu
Certificate Manifacturing Competenceİmalat Yeterlilik Belgesi
Certificate of origin (c/o)Menşe şehadetnamesi
Certificate of weightÇeki listesi
Certified invoiceTasdikli fatura
Charter contractÇarter Sözleşmesi
Charter-partyÇarter parti
CheckÇek
Check-listKontrol listesi
ClaimSigorta talebi
ClauseKloz
Clearance outwardsGümrük çıkış izni
ClearingKliring
Combined transport Bill of LadingBirleşik nakliye konşimentosu
Combined transport documentsKarma taşıma vesaiki
Commercial agent/ representativeMümessil
Commission agentKomisyoncu acenta
Commodity exchangeMal borsası
Common carrierTaşımacı
Common Cııstonıs TariffOrtak Gümrük Tarifesi (OGT)
Common marketOrtak pazar
Comparative advantageKarşılaştırmalı üstünlük
CompensationDenkleştirme
Compensatory levyFark giderici vergi
CompetitionRekabet
Competitive pricesRekabetçi fiyatlar
Compound interestBileşik faiz
Consignment distribütörKonsinye dağıtıcı
ConsignationKonsinyasyon
ConsigneeKonsinye
ConsignerKonsinyator
ConsolidationKonsolidasyon
ConsortiumKonsorsiyum
ConsulKonsolos
Consular invoiceKonsolosluk faturası
ContainerKonteyner
Contract of affreightmentDeniz taşımacılığı sözleşmesi
Contractual tariffAntlaşmalı gümrük tarifesi
ConvertibilityKonverbilite
Convertible currencyKonvertibl para
Correspondent bankMuhabir banka
CostMaliyet
Cost and freightCFR
Cost, Insurance, freightCIF
Council of EuropeAvrupa konseyi
Counter guaranteeKarşı teminat, Kontrgaranti
Counter purclıaseBağlı muamele
Counter tradeKarşılıklı ticaret
Court of justiceAvrupa Toplulukları Adalet Divanı
Cover, provisionKuvertür
Credit InsuranceKredi sigortası
Cross rate, cross exchangeÇapraz kur
CurrencyDolaşımdaki para
CurrentCari
Current exchange rateCari kur
CustomsGümrük
Customs brokerGümrük komisyoncusu
Customs clearanceGümrük muayenesi
Customs Cooperation Council NomenclatureGümrük Tarifesi istatistik Pozisyonu
Customs declarationGümrük bildirimi
Customs dutyGümrük vergisi, Gümrük resmi
Customs invoiceGümrük faturası
Customs TariffsGümrük Tarifesi
Customs UnionGümrük Birliği
Customs warebouseGümrük antreposu
Dead cargoBoş yük
Dead freightölü navlun
DeclarationBeyan
Declaration of intentNiyet bildirisi
Defective deliveryHasarlı Teslim
Deferred payment letter of creditErtelenmiş ödemeli akreditif
DeflationDeflasyon
Delivered at frontierDAF
Delivered duty paidDDP
Delivered duty unpaidDDU
Delivered ex quay (Duty Paid)DEQ
Delivered ex shipDES
DemandTalep
DemurrageDemuraj
DepressionDeprasyon
Derived demandBağlı talep
DevaluationDevalüasyon
Differences in rates of exchangeKur farklılıkları
Differential dutiesFarklılaştırılmış gümrük vergisi
Direct Bill of ladingDoğru konşimento
Direct competitorDirekt rakip
Direct mailingDirekt postalama
Direct shippingDirekt yükleme
Direct taxDolaysız vergi
Dirty exchange rate systemMüdahaleli döviz kuru sistemi
DischargingBoşaltma
DiscountIskonto
Discounting bankIskonto eden banka
DispatchDispeç
DisplaySergileme
DisputesAnlaşmazlık
DistributionDağıtım
Distribution channelDağıtım kanalı
DistributorDağıtımcı
Divisible letter of creditBölünebiiir Akreditif
Dock warrantRihtim makbuzu
Domestic marketiç pazar
Double taxationÇifte vergilendirme
Down paymentKapora
DrawbackGümrük vergi iadesi
DrawerKeşideci
Dual exchange rate systenıikili döviz kuru sistemi
Dual pricingÇifte fiyatlama
DualityKalite
DumpingDamping
DunnageDunaj
Durable goodsDayanıklı tüketim malları
Dutiable listGümrüğe tabi mallar listesi
Economic and Monetary UnionEkonomik ve Parasal Birlik
Economic embargoEkonomik ambargo
Economic growthEkonomik büyüme
Economic IntegrationEkonomik bütünleşme
Econoınic stability measuresEkonomik istikrar tedbirleri
Economic unionEkonomik birlik
EmbargoAmbargo
End-UserSon kullanıcı
Entrepot, warehouseAntrepo
Errors and omissions excepted (E.E)Hata ve noksan hariç
Escalation clauseArtış hükmü EUR 1
DocumentEUR 1 Belgesi
EURO currencyEuro döviz
European Currency Unit (ECU)Avrupa Para Birimi
European Development FundAvrupa Kalkınma Fonu
European Economic Community (EEC)Avrupa Ekonomik Topluluğu (AET)
European Free Tradiııg AreaEFTA
European Investment Bank (EIB)Avrupa Yatırım Bankası
European Monetary SystemAvrupa Para Sistemi
European Parliament (EP)Avrupa Parlamentosu
European Union (EU)Avrupa Birliği
Ex WorksEXW
Excess capacityAşırı kapasite
ExchangeKambiyo
Exchange controlKambiyo denetimi
Exchange equalization fundKambiyo denkleştirme fonu
Exchange rateDöviz kuru
Exchange rate riskDöviz riski
ExhibitionSergi
ExpertBilirkişi
Exportihracat
Export creditihracat kredisi
Export credit Insuranceihracat kredi sigortası
Export directoryihracat rehberi
Export dutyihracat gümrük resmi
Export incentiveihracat teşviki
Export Insuranceihracat sigortası
Export levyihracat prelevmanı
Export Listihraç listesi
Export on consignrnentKonsinye ihracat
Export premium (Bonus)ihracat primi
Export quotas agreernentihracat kotaları anlaşması
Export regimeIhracat rejimi
Export taxihraç vergisi
Export tax rebateihracatta vergi iadesi
Export without returnsBedelsiz ihracat
Exporterihracatçı
Exporters Unionsihracatçı birlikleri
Extra laytimeSürastarya muddeti
FactoringFaktoring
FactoryFabrika
FairFuar
FasonFason
Fason exportFason ihracat
FeasibilityFizibilite
Final stageSon dönem
Financial ProtocolMali protokol
Fixed exchange rate systemSabit döviz kuru sistemi
Fixed letter of creditAdi akreditif
Floating rate of exchangeDalgalı döviz kuru
Food and Agriculture OrganizationFAO
Force majeureMücbir sebep
Forwarding agentNakliyat acentası
Foreign currencyDöviz Foreign
Exchange arbitrageDöviz arbitrajı
Foreign exhange controlDöviz kontrolü
Foreign tradeDış ticaret
Foreign trade deficitDış ticaret açığı
Foreign trade regimeDış Ticaret Rejimi
Foreign trade surplusDış ticaret fazlası
ForfeiterForfaiter
ForfeitingForfaiting
Forwarding agentTaşıma aracılığı yapan acenta
Ford Bill of ladingKusurlu konşimento
FranchiseFranchise
Free alongside slıipFAS
Free carrierFCA
Free exchange rateSerbest döviz
Free exchange rate systemSerbest kur sistemi
Free listSerbest mallar listesi
Free of particular average (F.P.A)özel avarya franko şartı
Free on boardFOB
Free portSerbest liman
Free tradeSerbest ticaret
Free trade areasSerbest ticaret alanı veya bölgeleri
Free zoneSerbest bölge
FreightNavlun
Freight and dernurrage (F and D)Navlun ve alıkoyma tazminat
Freight forwarderTaşıma aracısı
Freight insuranceNakliyat sigorta
Freight invoiceNavlun faturası
Freight NoteNavlun belgesi
Freight ton (F/T)Navlun ton
General Agreement on Tariffs and TradeGATT
General averageBüyük avarya
Good Manufacturing PracticesGMP
GoodsEmtia
Grace periodOdemesiz dönem
Grade labellingKalite etiketlemesi
Gross priceBrüt fiyat
Gross registered tonnageBrüt tonaj (git)
Gross weightBrüt ağırlık
GroupageGrupaj
HaulageKarayolu taşıma ücreti
Hidden taxDolaylı vergi
Holding companyHolding
Hormonized SystemArmonize sistem
ICCMilletlerarası Ticaret Odası
ICC Court of ArbitrationMTO Tahkim Divanı
Importithalat
Import depositithalat depozitosu
Import dutyithal vergisi
Import levyithalat prelevmanı
Import licenceithal lisansı
Import prohibitionsithalat yasakları
Import quotasithalat kotası
Import rejimeithalat rejimi
Import substitutionithal ikamesi
Import without returnsBedelsiz ithalat
Importerithalatçı
Indicator priceGösterge fiyat
Indirect competitorDolaylı rakip
Industrial designEndüstriyel tasarım
Industrial free zonesEndüstriyel serbest bölgeler
Inland waterway Bill of ladingiç sular konşimentosu
Input taxGirdi vergisi
Inspection conıpanyGözetim şirketi
InstallmentTaksit
Insurance brokerSigorta komisyoncusu
Insurance policySigoıta poliçesi
Interbank rateInterbank kuru
InterestFaiz
Interest rateFaiz oranı
Intermediate goodsAra malı
International Chamber of Commerce (ICC)Milletlerarası Ticaret Odası (MTO)
InvalidHulcurnsüz
InventoryStok
Invisible exportGörünmeyen kalemler ihracatı
Invisible importGörünmeyen ithalat
InvoıceFatura
Inward processing licenceDahilde işleme izin belgeleri
Jnward processing trafficDabilde işleme rejimi
Islamic Center for Development of Tradeislam Ticareti Geliştirme Merkezi
Islamic Development Bank (IDB)İslam Kalkınma Bankası
ISO 9000 Certificate150 9000 Belgesi
Issuing bankAmir banka
LabellingE.tiketleme Labour
IntensiveEmek yoğun
Land TradeKara ticareti
Land transportKara taşımacılığı
LaytimeStarya
Leaflet-prospectusProspektüs
LeasingFinansal kiralama
LesseeLessee
LessorLessor
Letter of creditAkreditif (L/C)
LevyPrelevman
Liaison Officeirtibat bürosu
Liberal tradeLiberal ticaret
Liberation listsLiberasyon listeleri
LicenceLisans
Licence agreementsLisans anlaşmaları
Limited liabilitySınırlı sorumluluk
Limited PartnershipAdi komandit şirket
Liner serviceLiner servis
Lines of creditKredi kademeleri
Loco priceFabrika fiyatı
London interbank offered rateLibor
Mail creditKurye kredisi
Manifest Manifesto Manifesto cargoMal manifestosu
Manufactured goodsMamul mallar
MarginMarj
Marine Bill of ladingDeniz konşimentosu
Marine insuranceDeniz sigoıtası
Maritime LawDeniz hukuku
MarketPazar
Market penetrationPazara giriş
Market potentialPazar potansiyeli
Market researchPazar araştırması
Market segmentPazar dilimi
MarketingPazarlama
Marketing channelPazarlama kanalı
Markingişaret
Mark-tıpKar marjı
MasterKaptan
Master’s receiptKaptan Makbuzu
MerchantTacir
Minimum export priceAsgari ihraç fiyatı
Mortgageipotek
Mortgage bondipotekli tahvil
Motor VesselMA/
Multifiber arrangement (MFA)Çok elyaflı tekstil anlaşması
Multilateral trade regulationsÇoklu ticaret anlaşması
Multinational bankÇok uluslu banka
Multi-national corporationsÇok uluslu şirketler
Multi-national trade communityÇok uluslu ticaret topluluğu
Multiple Exhange rateKatlı kur
Multiple product pricingÇoklu ürün fiyatlandırması
Mursing tableBileşim tablosu
NavigationDenizyolu
Negotiating bankAracı banka
Net priceNet fiyat
Net registered tonnage (NRT)Net tonaj
Nominal rate of protectionNominal koruma oranı
Non-durablesDayanıksız mallar
Non-negotiable Bill of ladingişlem görmez konşimento
Non-tariff restrictionsTarife dışı kısıtlamalar
North America Free Trading AreaNAFTA
Notice of readinessHazırlık mektubu
Official GazetteResmi Gazete
Off-setOff-set anlaşması
Off-shore bankingKıyı ötesi bankacılığı
Open accountAçık hesap
Open coverAçık piyasa işlemleri
Open orderAçık sipariş
Open-end mortgageAçık ipotek
OptionOpsiyon
OrderOrdino
OrderSipariş
Order Bill of ladingEmre yazılı konşimento
Orel/bulk/Oil carrierOBO
Original capitalBaşlangıç sermayesi
Original invoiceOrijinal fatura
Origiııal manifestOrijinal manifesto
Outward processing licenceHariçte işleme izin belgesi
Outward processiııg trafficHariçte işleme rejimi
Over valuationAşırı değerlenme
OverseasDenizaşırı
PackageAmbalaj
Package desingAmbalaj dizaynı
PackagingAmbalajlama
ParityParite
Partial devaluationKısmi devalüasyon
PatentPatent
Paying bankÖdeme bankası
PaymentÖdeme
Performance guaranteeKesin teminat mektubu
PermitPermi
Physical distributionFiziksel dağıtım
Phytosanitary certificateBitki sağlık sertifikası
Pier to PierRıhtımdan rıhtıma
Political riskPolitik risk
PortLiman
Port duesLiman masrafları
Port entryLimana giriş kaydı
Port of caliP.O.C.
Port of departureKalkış limanı
Port of dischargeBoşaltma limanı
Port of entryGiriş limanı
Port of registryBağlama limanı
Port of shipmentSevkiyat limanı
Port-shipment financeSevk sonrası finansman
Prefinancing creditPrefinansman kredisi
Premium in forward exchange marketPrimli kambiyo kurları
Premium on Bill of exchangePoliçe primi
Preparatory stageHazırlık dönemi
Present valueBugünkü değer
Pre-shipment financeSevk öncesi finansman
Price bracketFiyat aralığı
Price cutFiyat kırma
Price IndexFiyat endeksi
Price levelFiyat düzeyi
Price listFiyat listesi
Price list certifiedFiyat listesi (tasdikli)
Price-earnings ratioFiyat-kazanç oranı
PricingFiyatlandırma
Processed Agricultural Products Systemişlenmiş tarım ürünleri sistemi
Processed goodsişlenmiş mallar
Prodııct life cycleMamul yaşam dönemi
Product mixMal karması
ProfitKar
Proforma InvoiceProforma fatura
ProtectionismKorumacılık
Protracted defaultAlıcının temerrüdü
Purchase orderSipariş mektubu
Purchase priceAlım fiyatı
Purchase-buySatınalma
Purchasing powerSatınalma gücü
Qualified acceptanceKısmi kabul
Quality controlKalite kontrolü
QuotaKota
Raw materialHammadde
RecessionResesyon
Reciprocal agreementsKarşılıklı ticari anlaşmalar
RecourseRücu
RecyclingRecycling
Re-exportRe-ekspoıt
Reference priceReferans fiyatı
RefinancingRefinansman
Regular transit serviceDüzenli transit servis
ReimbursementRambursman
Repayment guaranteeGeri ödeme teminatı
Reseller marketSatıcı pazarı
Reserve currencyRezerv para
Retail pricePerakende fiyatı
Retail salePerakende satış
RetailerPerakendeci
Revocable letter of creditKabili rticu akreditif
Revolving creditDöner kredi
Revolving letter of creditRotatif akreditif
Roll-on, Roll-offRo-Ro
Safety regulationsSağlik talimatnamesi
Sale on accountKredili satış
Sale on consignmentAracılı satış
Sale on returnIade edilebilme şartı ile satış
Sale on trialDeneme şartıyla satış
Sales agentSatış acentası
Sales contractSatış sözleşmesi
Sales potentialSatış potansiyeli
Sales taxSatış vergisi
Saturated marketDoymuş pazar
Saturday Sunday holiday excludedsshex
Saturday Sunday holiday includedsshinc
Sea transportDeniz taşımacılığı
SealingMühürleme
Sectoral foreign trade companySektöre’ dış ticaret şirketi
SecuritiesKıymetli evrak
Seller’s creditSatıcı kredisi
Sensitive productsHassas ürün
ServiceHizmet
ShipmentSevkiyat
Shipment contractSevkiyat sözleşmesi
Shipping documentSevk vesaiki
Short term Bill of ladiııgKısa konşimento
Short term capital movementsKısa vadeli sermaye hareketleri
Sight letter of creditibrazında odemeli akreditif
Simple letter of creditBasit akreditif
Single Administrative DocunıentTek idari Belge
Single European ActTek Avrupa Senedi
SousplanSupalan
Special cargoözel kargo
Special Drawing Rights (SOR)Özel çekme hakkı
Special fairihtisas fuarı
Specific dutiesSpesifik vergiler
Spot foreign exchange marketAnında teslim döviz piyasası
Spot tradingSpot ticaret
SpreadSpread
StabexStabex
StagflationStagflasyon
Stamp dutyDamga resmi
StandStand
StandardStandart
StandardizationStandardizasyon
Stand-by agreementDestekleme kredisi anlaşması
Stand-by arrangementStand-by düzenlemesi
StorageDepolama
Stowage orderİstifleme emri
Straight Bill of ladingNama yazılı konşimento
SubcontractorTaşeron
Subsidiary companyBağlı şirket
SubsidySubvansiyon
Substitute goodsikame malları
SupplyAl2
Surveillance measuresGözetim önlemi
SwapSwap
Swap agreementsSwap anlaşmaları
SwitchSwitch
TareDara
Target customerHedef müşteri
Target marketHedef pazar
TariffTarife
Tariff like factorsTarife benzeri faktörler
Tariff numberTarife numarası
Tariff positionGümrük tarife pozisyonu
Tariff quotasGümrük tarife kotaları
Tariff quotasTarife kontenjanları
Tariff rateGümrük tarife oranı
Tenderihale
Tender guaranteeihale teminatı
Tender offerihale yolu ile satış
Terms of saleSatış koşulları
Tering of tradeDış ticaret hadleri
Territorial watersKarasuları
Test marketingDeneme pazarlaması
Theft InsuranceHırsızlık sigortası
Through Bill of ladingTek konşimento
Through transportDoğrudan nakliyat
Time bargaining saleAlivre satış
TransactionMuamele
Transferable letter of creditDevredilebilir akreditif, kabili devir akreditif
Transferring bankDevreden banka
Transport documentsNakliye vesaiki
TransportationNakliyat
Transportation InsuranceTaşıma sigortası
TreatyAntlasma
UncoveredKarşılıksız
Unfair competitionHaksız rekabet
Unlimited companyKolektif şirket
Untied creditsSerbest krediler
Unvalued InsuranceDeğeri belirlenernemiş sigorta
Upset PriceAsgari satış fiyatı
Validity of contractSözleşmenin geçerliliği
Value added tax (VAT)Katma değer vergisi
Value adjustmentDeğer ayarlaması
Valued InsuranceDeğeri belirlenmiş sigorta
Variable costDeğişken maliyet
Variable dutiesDeğişken gümrük vergileri
VehicleTaşıt
VesselŞilep
WarehouseAmbar
Warehouse to warehouse clauseDepodan depoya şartı
Way BillTaşıma senedi
Weatlıer InsuranceHava sigortası
With average (W.A)Avarya
Working dayişgünü
World Trade Organization (WTO)Dünya Ticaret örgütü