TERİMLERAÇIKLAMA
a/aAlways afloat (Daima yüzer durumda)
a.a.rAgainst all risks (Tüm risklere karşı)
Air consignment noteHava konşimentosu
Airport of arrivalVarış hava limanı
Airport of departureKalkış hava limanı
Airway billHava konşimentosu
Always safely afloatHer zaman yüzer durumda
a.m.Ante meridiem (Öğleden önce)
AmountsMeblağ
Approx.Approximate/y (Aşağı yukarı, yaklaşık)
ARRArrival (Varış saati)
B/LBili of Lading (Konşimento)
BookingRezervasyon
Breakdown clause (Of-off-hire clause)Zaman kira anlaşmasına veya poliçelerine geminin bozulması,çarpışması veya donanım yetersizliği durumunda kira sorununun hangi esaslara bağlı olarak çözüleceğini belirlemek için kullanılır.
Breaking buikGemiyi boşaltmaya başlama
BrokerageBroker (simsar)’ın kiralama sözleşmesiyle ilgili hizmetinden dolayı hak ettiği komisyon
B.S.Bottom stowed (Ambarda istiflenmiş)
B.S.T.British Summer Time (ingiliz Yaz Saati)
BulkDökme yük (Bir ambalaj içinde olmayan yük, örn. kömür)
Bulk freightAğırlığı az ancak istif faktörü yüksek olan yük
ca.Cırca (Tahminen)
c.a.d. (c/d)Cash against documents (Vesaik mukabili)
c.a.f.Coüt, assurance, fret, c.i.f. (Malın bedeli, sigorta ve navlun)
CargoKargo, yük
CarriageTaşıma, nakliye
CarrierTaşıyıcı
c.o.d.Cash on delivery (Teslimde ödemeli)
C.C.Charges co/lect (Masraflar alıcıya ait)
Certificate of OriginMenşei şahadetnamesi
c.+fCost and freight (Malın bedeli ve taşıma ücreti)
c.+iCost and Insurance (Malın bedeli ve sigorta)
ChargeMasraf, harç, ücret
Chargeable vveightÜcrete tabi ağırlık CİF
CHPTaşıma ve sigorta bedeli ödenmiş olarak teslim
c.i.f.Malın bedeli, sigorta ve navlun
c.i.f.+cCost, Insurance, freight and commision (Malın bedeli, sigorta, navlun ve komisyon dahil)
c.i.f.+iCost, insurance, freight and commision and interest (Malın bedeli, sigorta, navlun ve  banka giderleri dahil)
c.i.f landedCost, insurance, freight, landed (Malın bedeli, sigorta, navlun ve boşaltma masrafları dahil) City
c.k.d.Completely knocked down (Taşınmak için tümüyle sökülüp kurulabilen)
ClaimsŞikayetler c/o : Çare of. (Vasıtasıyla)
c.o.d.Cash on Delivery (Teslimde ödemeli)
Collecting feeVarış limanında malı gemiden almak için ödenen ücret
Commodity ratesNakliyede uygulanan ücret tablosu
Conditions of contractSözleşme koşullan
ConsigneeKendisine mal gönderilen
ConsignmentGönderilen mal, mal gönderme, sevkiyat
ConsignorMal gönderen
ConsolidatorlATA’ya üye olan ve malları birleştirip toplu olarak sevkeden kuruluş
Consular Invoice (C.I.)Tasdikli fatura
c.o.s.Cash on shipment (Sevkiyat karşılığında peşin ödeme)
c.p.d.Charterer pays dues (Harçları kiralayan öder)
CPTTaşıma ücreti ödenmiş olarak teslim
CRFMal bedeli ve navlun
c.tConference terms (Düzenli hat gemi şirketlerinin aralarında yaptıkları anlaşmanın koşullan)
Current ratesCari fiyatlar
Customs brokerGümrük komisyoncusu
Customs clearanceGümrükleme, gümrükten çekme
Customs declarationGümrük beyannamesi
DAFSınırda teslim
d.d.Dangerous deck (Tehlikeli malların istif edildiği güverte)
DDPGümrük resmi ödenmiş olarak teslim
DDUGümrük resmi ödenmeksizin teslim
dead freightPişmanlık navlunu
Delivering carrierVarış limanına ulaşan malları alıcıya ulaştıran taşımacı
Delivery serviceTeslimat servisi
DemurrageDemoraj
DEPDeparture (Hareket saati)
DESGemide teslim
DEQRıhtımda teslim
Dispatch moneyDispeç ücreti, geminin yükleme veya boşaltmayı zamanından önce yapması durumunda ödenen ek ücret
d.i.c.Deadweight loading capasity (Geminin yük alma kapasitesi)
d.i.oDispatch loading only (Yanlız yüklemede ödenen dispeç ücreti)
d/pDocuments againstpayment (Ödemenin yapılması karşılığında vesaikin yollanması)
Emergency ratesAcil durumlarda konferans’a bağlı gemilerin uyguladıkları tarife
e.t.a.Estimated time of arrival (Geminin tahmini varış zamanı)
E.T.C.Expected to complete (Muhtemel iş bitirme süresi)
Ex shipGemiden teslim
EXWişyerinde teslim
f.a.c.Fast as (she) can :Yükleme/boşaltma esnasında geminin tüm imkanları kullanılarak işin mümkün olduğunca hızlı yapılması
         
f.a.s.Free a/ongside ship (Gemi borsasında teslim fiyatı)
F.C.ATaşıyıcıya teslim
F.C.R.Forwarding agent’s certificate of receipt (Taşıma komisyoncusunun tesellüm belgesi)
F.C.T.Forvvarding agent’s certificate of transport (Taşıma komisyoncusunun taşıma belgesi)
f.o.a.free on aircraft (Uçakta teslim)
f.o.b.free on board (Gemide teslim)
Force majeureMücbir sebep
f.o.tFree on truck (Kamyonda teslim)
f.t.Ful! terms (Navlun piyasasında tüm komisyonların ve indirimlerin dahil olduğunu belirtir.)
Gateway chargesHava limanında yükün aktarılması için yapılan tüm masraflar
General cargo ratesKarışık yükle ilgili ücret tablosu
GoodsEmtia, mal Handling :Yükleme işlemleri
I.C.C.Institue cargo clauses (ingiliz sigortacılar Enstitüsü tarafından hazırlanmış olan bazı kalıp hükümler)
IncotermsInternational commercial terms (Uluslararası ticari terimler)
in regular turnMuntazam sırayla
Landing chargesBoşaltma masrafları
L/CLetter of credit (Akreditif)
Liner termsDüzenli hat koşulları
Livraison en caleBu şart sözleşmeye konulduğunda, alıcı mallan geminin ambarında teslim almak zorundadır ve her türlü boşaltma masrafı ve rizikosu kendisine aittir.
L.S&D chargesLanding, storage and delivery charges (Boşaltma, depolama ve teslimat harçları)
L/TLong ton (Büyük ton :1016.047 kg)
Main portAna liman
M/RMate’s receipt (Yükün gemiye alındığını bildiren ve ikinci kaptan tarafından veya onun adına imzalanan geçici olarak konşimento yerine geçen ordino/makbuz)
n.o.p.Not othervise provided (Başka bir şekilde temin edilmemektedir)
OffloadBoşaltılmış yük
Open ratesAçık tarife
o.w.h.Ordinary vvorking hours (Normal çalışma saatleri)
pdpaid (ödendi)
p.m.Post meridiem (Öğleden sonra)
p.o.d.Payment on delivery (Teslimde ödemeli)
ShipmentSevkiyat
SubopenSubject to being öpen (Açık olması koşuluyla)
SurchargeSürjarj (Liman tıkanması, sıkışması gibi nedenlerle geçici olarak fazla alınan navlun)
terminal serviceŞehir içi terminal servisi
Thru B/LTek konşimento
TraceYerine ulaşmayan sevkiyatlarla ilgili yapılan soruşturma
u.c.Olağan koşullar
w/mWeight or measurement (Navlunun ağırlığa veya hacme göre hesaplanması)